Antalya Fren Sistemi Bakım ve Onarımı;

Antalya Fren Sistemi Bakım ve Onarımı;

Fren Sistemi Bakım ve Onarımı; 

Fren balataları ve ana parçalarının kontrol edilmesiyle başlar. Bulgular ve değerlendirme raporu müşteri ile paylaşılır. Servis tavsiyeleri üretici teknik özelliklerine ve sistem performansına etki eden fren parçalarının mevcut durumuna bağlı olarak yapılır. Fren Sistemi bakımı neden önemli? Fren sisteminin çalışma prensibini; frenleme sırasında fren pedalına uygulanan ayak kuvvetinin pedalda yarattığı itme kuvveti oluşturur. Bu hareket merkez silindirinin pistonunu iter. Piston üzerindeki itme kuvveti, sistemdeki sıvı aracılığıyla fren tekerlek silindirlerine iletilir. Fren tekerlek silindirleri hidrolik basıncı, fren pabucuna iletir. Fren tekerlek mekanizmasında oluşturulan sürtünme kuvveti aracı durdurmak üzere kullanılır. Bu esnada sistemi oluşturan elemanlar arasında sürtünme oluşur. Sürtünen malzemelerin, fren hidroliğinin ve diğer önemli sistem parçalarının periyodik kontrolü fren sisteminin performansının en etkin şekilde sürdürülmesine ve bakım maliyetinin düşürülmesine katkı sağlayacaktır. Her 10.000 veya 15.000 km’de bir kontrol edilmesi gereken fren sistemi olası kaza riskinin azaltılmasında en önemli kısımlardan birisidir. Fren Sistemi ne sıklıkta kontrol edilmeli? • Fren Balataları: Fren balataları, fren sisteminde ilk aşınan parçadır. Bundan dolayı fren balataların kontrolü önce göz ile sonra da ölçüm cihazı ile yapılır. Balata kalınlığı minimum 2,0 mm’ye düştüğünde değişmesi gerekmektedir. (sürüş stili ile bağlantılı yaklaşık 30.000 km) Kötü durumdaki fren balataları disklerin aşınmasına ve ani frenlemede araç kontrolünü kaybedilmesine sebep olur. • Fren Diskleri: Fren balataları, fren sisteminde ilk aşınan parçadır. Bundan dolayı fren balatalarının kontrolü önce göz ile sonra da ölçüm cihazı ile yapılır. Balata kalınlığı minimum 2,0 mm’ye düştüğünde değişmesi gerekmektedir. (sürüş stili ile bağlantılı yaklaşık 30.000 km) Kötü durumdaki fren balataları disklerin aşınmasına sebep olur ve ani fren diskleri, özellikle fren esnasında zorlanır; bunun sebebi fren balatalarının disklere sürtünmesidir. Bundan dolayı fren disklerinin kontrolü önce göz ile sonrada ölçüm cihazı ile yapılır. Fren diski üreticisi tarafından belirlenen minimum kalınlığa ulaştıklarında (≈2,2mm) veya diskin salgısı maksimum seviyeye geldiğinde (≈0,05mm) ve salgının tornalama işlemi sonrasında alınamadığı durumlarda fren disklerinin değiştirilmesi gerekir. Kullanımınıza bağlı olarak ortalama 80.000 ile 100.000 kilometrede işlemin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Fren diskinin salgısının bozulmasına sebep olan etkenlerden birisi de sıcak disk yüzeyine soğuk su tutulmasıdır. • Fren Pabuçları: Yaklaşık olarak her 30.000 kilometrede bir kontrol edilmesi ve tozunun alınması gerekir. • Fren Hidrolik Yağı: Üreticiler fren hidrolik yağının, 2 yılda veya 40.000 kilometrede bir tamamen değiştirilmesi tavsiye eder. Fren hidrolik yağının kaynama sıcaklığının ölçüm sonuçlarına ya da sürüş koşullarına göre zamanından önce bir değişimi yapılabilir. Fren hidrolik yağı kontrolü hidrolik yağ değişim bilgi kartından veya ölçüm aleti ile yapılır.


Antalya Express Dakik olarak Fren balata sisteminizi uygun fiyatlarla değiştiriyoruz.